Hvad der nytter og flytter hos danske Entrepreneurs

Som jury i Entrepreneur of the Year får vi mulighed for at læse mere end 60 forskellige cases fra virksomheder fra hele landet. På hver deres vis repræsenterer de en fremadstormende tilstedeværelse i markedet, og for os jurymedlemmer er dette en julegave af de helt store. Tænk at få lov til at læse om så mange dygtige virksomheder og deres ledere. Det er uvurderligt. Så vores møder i jury’en starter som regel med, at vi kniber os i armen og føler os MEGA privilegeret. Og sådan var det bestemt også i år. 

Men der er to tematikker, som jeg gerne vil fremhæve ved dette års cases, og som jeg synes, vi som jurymedlemmer tillægger større og større betydning, fordi vi kan se, at det både nytter og flytter. Og det er evnen til at integrere bæredygtighed i kerneforretningen og evnen til at inddrage ekstern sparring i udviklingen af forretningen. Forklaringen på at lige netop dette skaber værdi, vil jeg gerne prøve at uddybe her:

Bæredygtighed som en del af kerneforretningen
På tværs af brancher og industrier er bæredygtighed noget, som vi i stigende grad skal forholde os til. Enten fordi det er pine nødvendigt på grund af lovmæssige krav eller kunderne i stigende krav forventer det, eller fordi man føler en moralsk og etisk forpligtigelse til at gøre noget ved den situation, som vi er i.

Denne bevidsthed fylder mere og mere for mange virksomheder, og det interessante er, at de rigtig dygtige får det integreret helt ind i produktet, produktionen og kerneydelsen, så det ikke længere blot er noget, vi klistrer på til lejligheden eller taler lidt om i årsrapporten. 

Det interessante ved dette års cases var, at mange har identificeret et grundlæggende behov i markedet og enten transformerer en eksisterende forretning til at matche dette mere bæredygtigt eller er startet fra bunden og adresserer et konkret behov som iværksætter. Det kan være tekstilvirksomheden, som er baseret på en bæredygtig basis kollektion og direkte afsætning til slutbrugerne. Her er alle mellemlagene i salget og behovet for at fylde dem op med varer skåret væk og materialer er nøje udvalgt. Det kan også være underleverandører og medspillere til den helt store grønne omstilling i vind- og solenergibranchen eller iværksættere, som har skabt nye forretninger med afsæt i den cirkulære tanke. Vi har i år set mange nye cases med afsæt i energi, forbrug og genanvendelse – og de vokser – hurtigt!

Det kan lyde enkelt, men for mange fordrer bæredygtighed helt ind i kerneforretningen store omstillinger både i relation til mission og vision, men også for systemer, processer og kompetencer. Så det er med stor respekt for lederskabet i den enkelte virksomhed, at vi fremhæver netop disse virksomheder. 

Og det tyder på, at vi i netop Danmark har evnen til at skabe sunde virksomheder, som har et internationalt potentiale – netop med dette som afsæt. Det skal vi turde fremhæve og bringe i spil og derfor bliver det også spændende at fremhæve dette års regionale vindere. 

Ekstern sparring som strategisk løftestang
Der er stor forskel på, hvordan den eller de enkelte grundlæggere, som vi læser om, involverer eksterne kræfter. Fælles for dem, som klarer sig RIGTIG godt og som formår at løfte omsætningen til trecifrede millionbeløb, er, at de aktivt søger sparring. De inviterer enten rådgivere, kapital eller professionelle bestyrelser tæt på virksomheden og definerer, hvilke strategiske udfordringer de gerne vil lykkes med. 

Det kan være bedre ledelse og evnen til at skabe en stærk kultur i virksomheden, hvor næste niveau bliver i stand til at løfte meget mere. Det kan være digitalisering og udvikling af nye forretningsmodeller eller det kan være relationer til nye kunder og partnere internationalt. Sparringen kan tage form på mange måder, men evnen til at fokusere på en konkret problemstilling og få den belyst udefra er det, som skaber troen på, at der er tale om en virksomhed og en ejerkreds, som vil komme langt. 

Det er vi, som jurymedlemmer ret enige om og tillægger faktisk ret stor værdi i vores vurdering.   

Om at være håbefuld
Når man en gang imellem hører politikere eller journalister blive bekymret for, hvor det næste vækstlag i dansk erhvervsliv skal komme fra, så tyder dette års læsestof på, at der er grund til optimisme. Ja faktisk vil jeg tillade mig at sige, at jeg er særdeles håbefuld. 

Det er ikke kun veletablerede virksomheder, som har sat ekstra turbo på udviklingen, iderigdommen og væksten, der er rigtig mange spændende nye virksomheder, som melder sig i feltet. Nogle er stadig i en modningsfase og skal måske vente et år eller to, inden de kommer på podiet – men hold da op hvor bliver det spændende at følge det nye vækstlag i dansk erhvervsliv. 

Potentialet og iderigdommen er der!