Strategiformulering

Strategiarbejde handler om aktive til- og fravalg. Det handler om at identificere og prioritere de kunder, markeder, produkter, processer og indsatser, som gør en aktiv forskel i at udvikle virksomheden – her og nu og på lang sigt. Strategi handler om at kigge om hjørner – strategisk udsyn. Hvor skal vi være forberedt på at kunne agere, når fremtiden melder sig. Vimavima hjælper ejere, ledergrupper og hele organisationer med at udarbejde strategien og få den til at leve helt ind i hverdagen. Hvad skal vi gøre anderledes i morgen for at få succes med strategien?