Hvor bliver du den bedste leder?

Da jeg sidste år blev spurgt, om jeg havde lyst til at deltage som en del af Juryen omkring EY’s Entrepreneur of the Year, var jeg ikke et øjeblik i tvivl. Selvfølgelig ville jeg det! Så mange forskellige forretningsmodeller, så mange perspektiver på at drive virksomhed, så mange løsninger på vigtige problemstillinger og så meget energi, kreativitet og passion. Jeg har netop læst dette års kandidater og det er svært ikke at blive begejstret.

Fælles for alle disse virksomheder – de kan ikke lade være. De er entreprenante, risikovillige, innovative, nysgerrige og ivrige efter at udvikle deres virksomheder. De bobler med energi og gå-på-mod. Det er åbenlyst at disse cases repræsenterer virksomheder og ledere, som tænker og handler agilt. Som i deres kerne er omstillingsparate og skaber værdi i tæt samspil med deres kunder og partnere.

I bogen Paradokser i Værdiskabelse sammenstiller forfatterne Cameron, Quinn, Degraff og Thakor en model for værdiskabelse. Konkret skelner de mellem fire typer af organisationer: Markedet – hvor konkurrence, markedsandele, KPI’er og hurtige forandringer er centralt. Hierarkiet – hvor kontrol, compliance og gradvise forandringer er omdrejningspunktet. Klanen – hvor samarbejde, mening og langsigtede visioner er afgørende. Og endelig Adhoc-kratiet – hvor skabelse, nytænke og transformation er afgørende drivers.

Vi har alle muligheden for at træffe et aktivt valg, om hvor vi ønsker at være ledere

EY-casene er klasseeksempler på Ad-hocratier. De lykkes med at skabe vækst og udvikling, og de er blandt de bedste til det. De adskiller sig markant fra de øvrige organisationstyper og deres ledere. Særligt fra de store koncerner, hvor der er fokus på struktur, processer og kontrol. Og fra de konkurrenceudsatte virksomheder, som kæmper for andele i markedet og ofte på det røde ocean.

Fælles for de entreprenante ildsjæle er, at de aktivt har tilvalgt denne størrelse og type organisation. Flere har erfaring fra store hierarkier og markedsdrevne organisationer, men har også erkendt, at det ikke er for dem. Netop den erfaring, er det vigtigt at lytte til, og noget jeg mener, er en af grundstenene i god ledelse.

Er du landet på den rette hylde? Vi har alle muligheden for at træffe et aktivt valg, om hvor vi ønsker at være ledere. Hvilken organisatorisk kontekst får det bedst frem i os som ledere. Hvor er det vi trives bedst? Hvor er det, vi kan bidrage på den måde, vi drømmer om. Det er svært at trives et sted, hvor konteksten er forkert. Alt for mange ledere bliver så optaget af den position, de har arbejdet sig frem til, så de overser at konteksten, de over tid kommer til at befinde sig i, måske ikke får det bedste frem i dem længere.

Med andre ord – vi kan lære af disse entreprenante ledere. Det er tydeligt, at her er ledere, som både har set indad og erkendt, hvad der skal til for, at de går glad på arbejde – og det smitter af på resultaterne.

At være nysgerrige, kreative og entreprenante – på egne vegne. At afsøge hvor vi trives, er en afgørende egenskab for at lede os selv som ledere. Og dét at trives som leder – ja det er vel næsten den væsentligste forudsætning for god ledelse?

Læs indlægget på engelsk her