At snakke til både højre og venstre – nu mere end nogensinde

For mange har særligt de sidste måneder været en oplevelse af, at noget har kørt i bakgear. Nærværet, dialogen og alt dét, der foregår i mellemrummene, er blevet skubbet i baggrunden i vores iver efter at holde sammen på smittebobler, virtuel distance og alt det andet, vi har lært at leve med.

Men det er blevet sværere at holde snakken i gang på tværs af interesser og funktioner.

Der bliver stadig talt – men ikke snakket. Forskellen er simpel. Det handler om mennesker, mindset og ikke mindst samarbejde.

I dialogen med diverse direktioner på tværs af mit bestyrelsesarbejde bliver jeg mere og mere opmærksom på behovet for at samarbejde på tværs. Det var en central ledelsesudfordring før covid-19 – og udfordringen er bestemt ikke blevet mindre opmærksomhedskrævende nu – tværtimod.

Manglende sammenhængskraft på tværs

For mindre organisationer er det måske ikke det største problem – at skabe sammenhænge og sikre at alle forstår og understøtter det fælles mål. Meningen står tydeligere og lederen kan relativt nemt sikre formidlingen af retningen og samarbejdet på tværs.

Man kan stadig “se” alle på teams skærmen. Men jo større organisationer er, desto sværere bliver det. Rendyrkede funktionsområder med smalle specialistområder er velkendte siloer i mange organisationer. Og kobles de med stramme Performance Management Programmer med individuelle og funktionsspecifikke KPI’er, er risikoen stor for suboptimering. Den manglende sammenhængskraft på tværs – en klassisk ledelsesudfordring.

Under covid-19 har rigtig mange ledere været nødsaget til at holde fokus på at fastholde motivation og fremdrift i eget resort, og mange har oplevet, at det har været svært at sikre dialogen med sideordnede kolleger. Så hvor vi var udfordret i det tværorganisatoriske samarbejde før – ja så er det ikke blevet nemmere med covid-19.

Men vi er snart på vej tilbage til en ny hverdag. En hverdag hvor vi igen kan interagere med hinanden på arbejdspladsen. Her bør vi sætte aktivt ind på alle niveauer:

Ikke kun opad og nedad

Opsøg dine sideordnede kolleger og vær nysgerrig på, hvad der rør sig hos dem. Hvad er de optaget af, og lyt til hvad der bliver fortalt.

Review om afleveringer og samarbejde fungerer optimalt, eller om der er behov for at gentænke processer og handovers. Er der behov for at genbesøge eksisterende aftalegrundlag med afsæt i en ny og forhåbentlig forbedret hverdag?

Aktiver talenterne

Måske banalt, men stadig relevant – tværorganisatorisk projektarbejde. At sætte projektteams på tværs af værdikæden med definerede opgaver har netop nu en særlig stor berettigelse i forhold til at styrke samarbejde og forståelsen på tværs.

Det er nu, vi med fordel kan udfordre både talenter og ledere udenfor eget resort og fagområde. Store tværgående og vitale emner som bæredygtighed, digitalisering, automatisering, udvikling af nye forretningsmodeller, test i nye kundesegmenter og talentudvikling er alle emner, som med fordel kan defineres i et tværorganisatoriske perspektiv og være med til at binde organisationen sammen igen efter covid-19.

Vælg det rette mindset

Det er altid en god ide at interessere sig for medarbejdertrivslen i organisationen. Men endnu vigtigere er det at undersøge, om der er et klart udtryk for hvilken kultur og hvilket mindset, der forventes af alle ledere. Hvilke samarbejdsmæssige værdier forventes og prioriteres i organisationen, og følges der op på det? Måske der er tid til at genbesøge dette ret så fundamentale emne på vejen tilbage.

Tre simple greb som handler om, hvad vi kan gøre i hverdagen – her og nu – og som kan være med til at samle organisationen i en ny tid.

Privacy Preference Center