Vi ser op til og er inspireret af de ledere, der tager ansvar og bringer deres potentiale i spil. Dem der sætter sagen, organisationen eller virksomheden i spil. Dem der autoriserer sig selv, deres medarbejdere og teams. Dem der er villige til at kæmpe for at gøre en forskel.

Der er heldigvis mange – både mænd og kvinder- der både kan og vil. Alligevel er der færre kvinder, der lykkes med at tage de sidste trappetrin til topledelse eller bestyrelsesarbejde. Hvad skal der til for at forløse kvindernes potentiale? Og hvordan lykkes de med at tage de sidste trappetrin op?

Få afdækket potentiale og ambitioner
Vibe Puggard valgte for et par år siden at mærke efter og undersøge hvad det egentlig var, hun gerne ville fremadrettet. Hun havde en ambition og valgte at stå ved den ved at forfølge det næste skridt i sin karriere. En afgørende del af processen var for Vibe at få skærpet sin ambition og finde frem til sin individuelle uniqueness.

”Der tales i disse år meget om kvindelige ledere og deres potentialer, men også om deres usikkerhed omkring mestring af lederstillingerne og at turde springe ud på dybere vand uden af have 100% kontrol. Efter mange år i samme virksomhed, hvor jeg var glad for at være og også fik udfordringer, havde jeg alligevel et behov for at udvikle mig i lederrollen. Jeg ville også gerne afdække mine potentialer og ægte ambitioner inden jeg tog hul på den sidste tredjedel af min karriere”

Vigtigheden i at træde ud af sin komfortzone
Efter mange år i ledende stillinger var det afgørende for Vibes udviklingsryk, at hun aktivt opsøgte ny inspiration. Ved at opsøge nye ledelsesværktøjer og arbejde med eget mindset følte hun sig bedre klædt på til at gå skridtet videre i sin karriere.

”Jeg fik sat fingeren på præcis de rigtige kardinalpunkter, der gør forskellen for ens valg. Om man vil videre op ad rangstigen, springe ud som selvstændig eller gøre noget helt andet er ikke det vigtige. Det, der er vigtigt, er at kende sin egen comfor tzone og turde træde ud af den. Derudover at have værktøjerne og et bagland, der kan støtte dig undervejs.”

En secure base
Det skal ikke være koldt og ensomt på toppen. For Vibe betød det, at hun, som led i sit personlige udviklingsprojekt, opsøgte og arbejdede med andre kvindelige ledere omkring håndtering af ambitioner og udvidede sit netværk med ligesindede kvindelige ledere.

”Det kan være ensomt at sidde i ledelsesstillinger, og det er nødvendigt at have en sikker base at læne sig op ad.”

I efteråret 2018 deltog Vibe Puggard i lederudviklingsforløbet ’unfold your Potential & Power’, hvilket resulterede i, at hun med nye værktøjer og en sikker base tog skridtet videre op ad karriestigen.

”For mig betød forløbet, at da tilbuddet om et spændende jobskifte kom til mig, var jeg forberedt og havde de fornødne værktøjer til at gå skridtet videre i min karriere. Jeg har valgt at læne mig ud af komfortzonen og gå all in på konceptet ”play to win.” Jeg fik boosted viden om mig selv, redskaber til at træffe afgørende valg og et netværk der kan støtte mig fremadrettet”.