Får vi øje nok på de måske små, men vigtige ESG potentialer?

En vigtig del af lederskabet er at tage ansvar. Tage ansvar for andre menneskers udvikling og mulighed for at bidrage til samfundet, arbejdsmarkedet, arbejdspladsen, frembringelse af produkter eller services – ja ultimativt, at de har mulighed for at være og gøre noget vigtigt for nogen.

Jeg er opvokset med, at alle har noget at bidrage med. Om det er at sørge for frokost, gå en tur med hunden, køre affald bort eller udtænke de vigtigste strategier eller nye forretningsmodeller, der kan bringe penge i kassen også i fremtiden. Alle er afgørende tandhjul i den større sammenhæng, uanset om det er iværksættervirksomheden, der er i gang med at dække nye behov eller erobre nye markeder eller den store koncern, som har travlt med at transformere til fremtiden.

På det seneste er jeg blevet optaget af at se efter de små, men særdeles vigtige jobs. De jobs som ofte falder mellem to stole eller som ingen rigtigt tager ejerskab for – fordi tiden ikke er der eller der er en forventning om at andre gør det. Det interessante i mellemrummene er nemlig, at der faktisk ligger rigtig meget god energi og mange spændende samtaler i dette rum, som kan styrke sammenhængskraften og glæden ved at gå på arbejde. Noget jeg tror, vi skal interessere os rigtigt meget for på vej tilbage efter corona og med et arbejdsmarked, som kun ser ud til at blive endnu mere udfordrende de næste mange år.  Lad mig give et par eksempler.

Uden mad og drikke duer helten ikke
Vækstvirksomheden var vokset ud af de oprindelige rammer og havde fundet nye lokaler. Men der var desværre stadig ikke økonomi til en fuldtids husalf, der kunne sørge for fælles frokost til personalet, som man havde været vant til i de tidligere fælles kontorer. Løsningen blev nemlig.com til at fylde køleskabet op og høflig selvbetjening. Fra at frokosten havde været et stærkt fælles mødested blev det til hurtige klapsammenmadder uden gejst. Man havde længe haft et ønske om også at kunne gøre en indsats på kanten af arbejdsmarkedet og det interessante ved dette blev, at det på få uger lykkedes den nyansatte flexjobber – ansat på 3 timer dagligt – at skabe fælles rammer omkring frokosten, at øge besøgsfrekvensen i kantinen og samtidig at styrke den fælles dialog mellem kollegerne. I disse ESG-tider må det være dét, man kalder en ”triple W.I.N” på den social dagsorden – i lille scala ja – men alligevel.

Den bedste skoleuge nogensinde
At vedligeholde et gammelt træskib kræver håndværk og rigtig meget af det. På Fregatten Jylland har ledelsen udviklet et program for folkeskoleelever, hvor de i en uge kan være en del af de levende værksteder på skibet og lære om, hvordan man omgås værktøj og kan skabe noget konkret og virkeligt med hænderne – på en arbejdsplads. Målet med programmet var også her et ”triple W.I.N” – at øge interessen for skibet, skabe faglig stolthed og øget motivation for eget fag blandt personalet og forhåbentlig inspirere flere unge til at søge mod håndværksfagene. I 2021 lykkedes det at give flere hundrede unge, hvad de selv kaldte ”den bedste uge i skolen jeg har haft”. Ambitionen er nu at gøre dette til et stående tilbud på skibet, forhåbentlig i partnerskab med andre, som også har interesse i fremtidens håndværkere.

For mig er begge eksempler meningsfulde og handler om at tage ansvar. Ansvar for noget, som ikke ligger i funktionsbeskrivelsen ”Vækstvirksomhed” eller ”Historisk museum”. Her er ledere, som tænker udenfor egen bundlinie og alligevel skaber værdi på bundlinien i en bredere forstand – for andre og for samfundet.

Skal jeg pege på noget der er er ”(w)ery important now” – W.I.N –  så er det jo netop dét, vi skal øve os i, og som hele ESG dagsordenen også handler om. At turde se de mellemrum og sociale udfordringer som ikke løses i de strukturer og sammenhænge, som vi har i dag på arbejdspladsen og i samfundet. Grundlæggende er dét uforløste potentialer, som vi enten ikke har set eller ikke har fundet tid til at gøre noget ved, men som bør gøres i et endnu stærkere samspil. Så når nogen efterspørger mening med arbejdet, måske vi med fordel også kunne supplere jagten på mening med noget fra mellemrummene – uanset hvor det så måtte findes.

Rigtig god fornøjelse.