Den uvurderlige værdi af pauser

Jeg elsker pauser. I særdeleshed det veltilrettelagte åndehul mellem jul og nytår. Her er der rigtig god tid til at gøre boet op og få evalueret på det forgangne og tid til at drømme og planlægge for tiden som kommer. 

De sidste 6 år som selvstændig har jeg virkelig øvet mig på at være nysgerrig. Nysgerrig på mange ting. På nye markeder og forretningsmodeller, på bestyrelsesarbejdet i forskellige sammenhænge, på nye relationer, på nye måder at gøre en forskel på. Og hold da helt op hvad det har givet indblik i! 

Et par få highlights fra det forgangen år kunne være:

 

Mobilitet i og omkring Danmarks næst største by

Som formand for Aarhus Letbane er der meget man kan blive involveret i. Sne og is i februar gav endnu en gang udfordringer og stillede et meget aktuelt krav om at få vurderet alternative løsningsmodeller hurtigt. Men det mest interessante ved Letbanen er faktisk det Co2 forbedrende perspektiv, der ligger i at få flere til at bruge Letbanen som deres daglige/ugentlige transportmiddel til og fra arbejde eller skole. Det er vi i fuld gang med at udarbejde en målrettet strategi for i samarbejde med partnerkommuner og institutioner. Det glæder jeg mig virkelig til at bidrage til i løbet af den kommende strategiperiode.

 

Onlinemarkedet for sexlegetøj

I sommers tiltrådte jeg som Bestyrelsesformand for Sinful. En vanvittig virksomhed med fart på og ambitioner om markant vækst. Makkerskabet mellem kapitalfonden Polaris og de to ejere Mathilde og Tonny var stadig nyt og bestyrelsen skulle etableres fra bunden. Til dato er det stadig de mest interessante bestyrelsesmøder jeg har deltaget i.  Vi har haft de vildeste samtaler om meningen med det hele og dagsordenspunkterne Sortiment og kundebehov er altid vildt spændende. Kan næsten ikke vente på hvad 2022 vil byde på!

 

Den grønne dagsorden i finanssektoren

For knap 3 år siden blev jeg valgt ind i repræsentantskabet for Forenet Kredit. Stemte dørklokker og motiverede for at realkredit til alle egne af Danmark – også vandkants Danmark – er noget vi skal kæmpe for. I løbet af de forgangne år er den grønne omstilling endvidere kommet på dagsordenen og både Forenet Kredit og Nykredit/Totalkredit er blevet endnu mere aktive i at skubbe til denne omstilling ifht. både den forhåndenværende og kommende bygningsmasse og landbruget. Begge er dagsordner jeg er optaget af at bidrage til. 

 

Impact investering i sundhedsteknologi

Som investor og strategikonsulent i Chromaviso har jeg fulgt virksomheden tæt gennem de sidste 6 år. Vi lykkedes i det forgangen år med at lukke en samlet investering på 5 mio. EUR til videre udbredelse af sundhedsfremmende lys i sundhedssektoren internationalt. Impact Partners er den nye investor, som har committet sig til at understøtte udbredelsen til nye Europæiske markeder. De har netop valgt Chromaviso som deres første investeringscase i Skandinavien på grund af den konkrete impact lyset har på syge og svage indenfor demenspleje, psykiatri og hospitaler. Et virkeligt spændende perspektiv for fremtiden.

 

Iværksætteri i bestyrelsesland

Sammen med andre gode kræfter har jeg de sidste par år sat mig for at skubbe til en ret så konservativ branche – danske bestyrelser. Særligt sammensætningen og rekrutteringen til dem er jeg optaget af at disrupte eller transformere. Grundlæggende mener jeg, at man misser ud på u-opdagede talenter og muligheder for at forberede sig bedre til fremtiden med den nuværende praksis. 

I SelectionF fik vi i starten af året tre nye partnere og investorer med ombord og sikken forskel det har gjort! En kæmpe tak til Helle Ørsted for nu at drive taktstokken i rollen som Formand for bestyrelsen, til Jens Sørensen for at styre den finansielle side af butikken og Annette Otto for evige gode indspark til strategi og hele rekrutteringsprocessen. Og 2021 blev året hvor vi fik gennembrud på selve forretningsmodellen – vi lykkedes både med at matche konkrete bestyrelsesposter med kvindelige kandidater og at levere langt over 300 højt kvalificerede profiler til diverse bestyrelsessøgninger, samt at styrke databasen over kompetente kvindelige bestyrelseskandidater så vi i dag repræsenterer over 400 af slagsen. Dermed er SelectionF nu faktisk Danmarks største database over pre-kvalificerede kvindelige bestyrelseskandidater. Så vi skal ”bare ” have bestyrelsesformændene til at lære os at kende så vi rigtigt kan få skabt IMPACT i 2022 😊

 

Hvad jeg tager med videre

Listen over relevante cases fra det forgange år ER meget, meget længere. Men det jeg tager med mig fra 2021 på tværs af dem alle er:
– respekten og måske en smule undren over kompleksiteten i offentlig administration
– glæden ved at tænke internationalt og på tværs af grænser med ambitiøse ejerledere
– vigtigheden af tempo i den grønne omstilling
– ambitionerne for nye og mere digitale forretningsmodeller
– lysten til at gøre en forskel på flere fronter
– modet til at tænke større og viljen til at ville

Særligt det sidste har jeg besluttet mig for selv at blive bedre til. 

At drømme. At tænke større. Virkelig at ville.

Som ung var det nemmere at forestille sig fremtiden. Skolen gave en retning for hvilken vej pilen pegede – først gymnasiet, så universitetet etc. Så gav karrieren det nemme svar – først trainee, så manager, så chef, så direktør etc. etc. etc. 

Som selvstændig er det knapt så lige til. I første omgang handler det om at overleve de første par år. Når man så er lykkedes med det, kan der være mange veje at gå:
– at fortsætte som soloselvstændig med frihed til at vende og dreje forretningen som man vil
– at skalere et givent forretningskoncept /model fra A->B->C  
– at søge meningsskabende partnerskaber med henblik på at løfte et fælles projekt 

I 2022 vil jeg udforske særligt de to sidste retninger for at blive klogere på hvor mit liv som selvstændig skal udvikle sig hen.

For en ting er helt sikker – lysten og viljen til at drømme om mere stortrives – særligt her ovenpå julepausen.

Rigtigt godt nytår til alle!