Kravet til Bestyrelsesland i 2022: Mere vilje

Uanset om afslutningen på året blev en kraftig opadgående slutspurt eller en turbulent opbremsning går året over i historien, som noget af det mest udfordrende længe rent ledelsesmæssigt. Vi har både skulle vænne os til distanceledelse, hybridledelse, pauseledelse, accelerationsledelse, transformationsledelse – eller hvad vi nu har fundet på at kalde dét, som vi har måtte kaste os ud i det forgangne år.

I Bestyrelsesland har dette også givet rigeligt stof til eftertanke. Èn ting er helt sikkert, bestyrelsesarbejdet, som vi husker det, kommer ikke tilbage! Også her er der behov for omstillingsparathed i tredje potens.

Nedenfor har jeg forsøgt at samle mine bud på tendenser i Bestyrelsesland:

Årshjulet version 3.0

Oprindelig blev årshjulet udviklet som værktøj til at sikre god governance i bestyrelsen. Den næste generation af årshjulet satte både governance og værdiskabelse i system, dog fortsat med afsæt i det fysiske møde. Årshjulet version 3.0 sætter stadig disse emner i spil, men i en endnu mere dynamisk version. Her integreres både det fysiske og digitale møde med det styrende og udviklende perspektiv. Både den kortsigtede og langsigtede planlægning i bestyrelsen er blevet en endnu mere central og koordinerende rolle for formanden.

Strategiske udfordringer for fremtiden

Samarbejdet mellem bestyrelsen og direktionen er blevet endnu mere afgørende under overskriften ”værdiskabelse”. Listen af strategiske emner og udfordringer, som der skal sættes fælles tempo og retning på, er blevet endnu mere diverse. I flæng kan nævnes digitalisering, automatisering, bæredygtighed, klimaaftryk, forsyningssikkerhed, rekrutteringspotentiale og talentudvikling etc.. Særligt de sidste temaer i rækken er trådt i karakter i 2021 og har en øget strategisk og afgørende betydning for mange virksomheders udvikling.

Den ekstra stol

Danske bestyrelser består i gennemsnit af 3 personer og med den historiske sammensætning af bestyrelsen så fylder ejeren, advokaten og vennerne meget i denne ligning. I stedet for at strande i diskussion om, hvem der skal forlade bestyrelsen for at kunne adressere både nye strategiske emner og ESG krav om diversitet, så er den konstruktive løsning at sætte endnu en stol ved bordet. Det giver både plads til at invitere nye kompetencer ind og til at få flere kvinder i spil i bestyrelsesland. Det er langt den mest effektive og hurtigste vej til øget strategisk gennemslagskraft og diversitet i rigtig mange bestyrelser og dermed virksomheder.

Generalforsamlingen 2022

Rekrutteringsprocessen til bestyrelser kan fortsat og lettere karikeret beskrives gennem udtrykket ”Hvem kender vi?”. Men når målet er at adressere ovenstående frem mod forårets generalforsamlinger, er det nødvendigt at inddrage alternative rekrutteringsformer. I tillæg til netværket og de klassiske headhuntere er der de senere år opstået et interessant udbud af databaser, hvor relevante kompetencer og profiler kan søges frem for et beskedent beløb. Personligt har jeg, de sidste tre år gennem SelectionF, arbejdet målrettet på at finde frem til over 400 erfarne kvindelige bestyrelseskandidater, som matcher den ekstra stol i bestyrelseslokalet. Her har alle bestyrelser mulighed for at få hjælp til at finde dygtige kvinder til at indgå i shortlisten af mulige kandidater til bestyrelsen.

Min anbefaling til alle bestyrelser med ambitioner – bliv klar til generalforsamlingen 2022 ved at udfordre jer selv – mindre vanetænkning, mere vilje.