Lederudviklingsforløb for kvindelige talenter

Udviklingen af kvindelige toplederes og bestyrelsesmedlemmers Potential og Power er kernen i et dette intensive udviklingsforløb, som vi i Vimavima tilbyder i samarbejde med UKON.

Programmet er målrettet ens personlige ledelsesudvikling. Samtidig etableres en faglig og social Secure Base gruppe, som er et netværk af ligeværdige kvinder, som har lignende mål og ambitioner med udviklingen af deres karrierer.

Både det individuelle arbejde og arbejdet i Secure Base gruppen foregår under stærk konsulentsupport fra Jette Lindhard, direktør i UKON og Mie Krog, direktør i Vimavima.

Næste hold er det ottende, hvor de individuelle samtaler foregår i december 2023 og selve kursusdagene i 2024.

Her kan du læse stort inteview i Alt for Damerne om Potential and Power:

“Slå håret ud, nyd friheden til at vælge, og sig dine ønsker højt”

Her kan du læse to portrætter af tidligere deltagere,

Hanne Bang Vorre
Ditte Lunde Hardahl

Programmet er bygget op omkring fire afsnit og henvender sig til dig, som har ambition om at udvikle dig i rollen som chef på højt niveau og/eller som bestyrelsesmedlem.

vimavima, mie krog, strategisk rådgivning, lederudvikling, bestyrelse, foredrag

Afsnit 1 - Set Ambition

Skærp din ambition og tydeliggør dit potentiale.

Med afsæt i en dybdegående psykologisk test får du gennem en individuel dialog- og sparringssamtale hjælp til at kortlægge dine ressourcer og robusthed. Du får både opbakning og udfordring om din ambition, rolle og personlige effekt på dine omgivelser. Rammerne for dit personlige professionelle udviklings projekt defineres. Vi arbejder med din inderside: Dine personlige ressourcer og robusthed, og din yderside: Fokus, ambition og effekt i topleder- og eller bestyrelsesrollen. 2½ timers sparringsmøde.

Datoer: December 2023

vimavima, mie krog, strategisk rådgivning, lederudvikling, bestyrelse, foredrag

Afsnit 2 - Play to win

Arbejd med dit mindset som afsæt for at indfri ambitionen.

Her gennemgås værktøjer til at skabe motoren for udfoldelsen af dit potentiale. Vi arbejder med Secure Base Theory, som understøtter både tanker, følelser og handlinger ift. at fremstå med power og skabe effekt. Der arbejdes i processer og samspil, der giver dig en sikker base for dit personlige og professionelle udviklingsprojekt. Der er fokus på etablering af din ”secure base” i form af en personlig sparrings- og udviklingsgruppe, som kan danne ramme og spejl for dig på din videre rejse.

Dato: 24. januar 2024

vimavima, mie krog, strategisk rådgivning, lederudvikling, bestyrelse, foredrag

Afsnit 3 - Use your power

Afklar hvad der gør dig unik og giver dig flyvehøjde.

Her går vi tættere på dig som magtfuld person. Vi undersøger din stærke version af at være magtfuld og går tættere på afmagten. Dette er afsæt for endnu dybere at afklare dine unikke kompetencer og bidrag på øverste ledelsesniveau. Vi gennemgår værktøjer til at forstå autoritet og til at sætte sig selv i spil med effekt. Vi undersøger og giver sparring, kvalificering og opbakning til dit personlige og professionelle udviklingsprojekt.

Dato: 13. marts 2024

vimavima, mie krog, strategisk rådgivning, lederudvikling, bestyrelse, foredrag

Afsnit 4 - Play the game

Kortlæg, forstå og brug dynamikkerne.

Vi stiller skarp på den enkeltes styrker og faldgruber i samspillet med bestyrelsen, direktionen eller chefteamet. Hvordan læses og spilles spillet optimalt? Hvilke dilemmaer skal håndteres for at sikre fremdrift i ledelsesopgaven? Med afsæt i nøglemodeller om gruppers samspil går vi i dybden med at forstå den enkeltes rolle, styrker og udviklingsmuligheder. Perspektiverne integreres i sparringsgruppens arbejde med de enkeltes udvikling og ambitioner. Programmet afsluttes med et statusarbejde ift. læring og effekt. Desuden etableres et indi- viduelt udsyn og en plan for udfoldelse af den enkeltes videre ambition.

Dato: 02. maj 2024

“Jeg fik boosted viden om mig selv,
redskaber til at træffe afgørende valg
og et netværk der kan støtte mig fremadrettet”.
Citat: Vibe Puggard, tidligere deltager

Datoer for næste forløb:

Afsnit 1 – Indledende samtaler: December 2023

Afsnit 2 – Kursusdag 1: 24. januar 2024

Afsnit 3 – Kursusdag 2: 13. marts 2024

Afsnit 4 – Kursusdag 3: 02. maj 2024

Individuel karrieresparring: maj/juni 2024

Prisen er kr. 24.500,- excl. moms.

Forløbet foregår i Aarhus.

Mie Krog – Direktør Vimavima

Mie Krog er en af de mest efterspurgte danske kvindelige bestyrelseskvinder og er formand, næstformand og medlem i mere en 10 bestyrelser i børsnoterede og ejerledede virksomheder. Afsættet for dette er at hun gennem mere end 15 år har haft bestyrelsesposter parallelt med hendes karriere som fagdirektør i en række store virksomheder som LEGO, JYSK, Dansk Supermarked, ILVA og IDEmøbler. Mie har gjort det til sin mærkesag at bane vejen for flere kvinder i danske erhvervsliv og bidrager gennem foredrag og netværksgrupper til at flere kvinder ser muligheden i at søge mod de øverste ledelseslag. Mie er Cand. Negot. og HD i International Afsætning og efteruddannet indenfor branding og ledelse i flere sammenhænge.

Jette Lindhard – Direktør UKON

Jette har været en del af UKONs ledelse siden 2003 og i 2016 fik hun rollen som Adm. Direktør. Jette kombinerer sin solide ledelses- og konsulenterfaring med sit stærke teoretiske fundament. Hendes sparring og rådgivning er ambitiøs, energisk og omsorgsfuld og med hård empati hjælper hun med at skære gennem komplekse problemstillinger. Jette arbejder med øje for den enkelte leders
potentiale, for styrken i samspillet mellem ledere og for virksomhedens næste udviklingsryk. Med afsæt i det ledelsesmæssige og psykologiske felt understøtter hun, at potentialer udfoldes og at strategier og mål nås. Jette er Cand. Merc. I organisation og ledelse og videre- uddannet på det psykologiske, konsulent- og ledelses- faglige i Danmark, USA, Belgien og Schweiz, bl.a. hos Professionel Development Institute og IMD